VIDEO HƯỚNG DẪN

Tìm hiểu kỹ thuật sử dụng các sản phẩm La Mer yêu thích nhất của bạn

CÁCH DÙNG CRÈME

Lifting Contour Serum

Lifting & Firming Mask

The Eye Concentrate

The Treatment Lotion

CÁCH DÙNG SERUM CƠ BẢN